Promocje
ŻYRAFA - DREWNIANE PUZZLE 3D
ŻYRAFA - DREWNIANE PUZZLE 3D
8,50 zł 7,00 zł
szt.
JACHT - DREWNIANE PUZZLE 3D KOLOROWE
JACHT - DREWNIANE PUZZLE 3D KOLOROWE
12,00 zł 9,00 zł
szt.
ŻÓŁW -DREWNIANE PUZZLE 3D kolor
ŻÓŁW -DREWNIANE PUZZLE 3D kolor
12,00 zł 9,99 zł
szt.
PIRAMIDA MAJÓW - PUZZLE 3D BUDOWLE DO SKŁADANIA
PIRAMIDA MAJÓW - PUZZLE 3D BUDOWLE DO SKŁADANIA
13,00 zł 8,99 zł
szt.
PIÓRNIK SUMO -DREWNIANE PUZZLE 3D
PIÓRNIK SUMO -DREWNIANE PUZZLE 3D
6,50 zł 5,00 zł
szt.
PUZZLE DREWNIANE Z UCHWYTAMI - ZWIERZĄTKA (I)
PUZZLE DREWNIANE Z UCHWYTAMI - ZWIERZĄTKA (I)
11,00 zł 7,99 zł
szt.
PUZZLE DREWNIANE - FARMA (IV) -UKŁADANKA Z UCHWYTAMI
PUZZLE DREWNIANE - FARMA (IV) -UKŁADANKA Z UCHWYTAMI
11,00 zł 7,99 zł
szt.
DZIOBOROŻEC - DREWNIANE PUZZLE 3D
DZIOBOROŻEC - DREWNIANE PUZZLE 3D
6,50 zł 5,00 zł
szt.
PIÓRNIK NURKOWANIE -DREWNIANE PUZZLE 3D
PIÓRNIK NURKOWANIE -DREWNIANE PUZZLE 3D
6,50 zł 5,00 zł
szt.
PUZZLE DREWNIANE Z UCHWYTAMI - PAPUGI
PUZZLE DREWNIANE Z UCHWYTAMI - PAPUGI
11,00 zł 7,99 zł
szt.
PUZZLE DREWNIANE Z UCHWYTAMI - FARMA (III)
PUZZLE DREWNIANE Z UCHWYTAMI - FARMA (III)
11,00 zł 7,99 zł
szt.
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Kumulacja rabatów - jak ją zdobyć ?

 

KUMULACJA RABATÓW

Klientom, którzy założyli konto w sklepie rozwojowe.pl proponujemy następujące rabaty:

Rabat powitalny: jednorazowy rabat w wysokości 2% wartości pierwszego zamówienia przy rejestracji w sklepie.Rabat zależny od całkowitej wartości koszyka zakupów:         

      koszyk powyżej 200 zł  do 299,99 zł - 2  rabatu

      koszyk od 300 zł do 499,99 zł - 3 % rabatu oraz dostawa gratis,

        koszyk powyżej 500 zł - 5 % rabatu oraz dostawa gratis,

 

Stały rabat po uzyskaniu określonej liczby punktów

3% od 300 punktów,

5% od 500 punktów,

6% od 800 punktów.

Punkty przydzielane są za zakupy (5 za każde wydane 10 zł) jak również np za dodanie opinii o zakupionym produkcie (50 pkt.) czy zapisanie się do newslettera.


RABATY SIĘ SUMUJĄ


Podczas zakupów klient otrzymuje narastający rabat którego wielkość zależy od sumy dokonanych wcześniej zakupów, wyrażonych opinii o zakupionych produktach i wartości aktualnego zamówienia.

Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu Sklepu

System Rabatowy

 

§ 1 DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym dokumencie znajdują się zwroty pisane z wielkiej litery należy rozumieć je w następujący sposób:
 1. Regulamin – niniejszy regulamin Programu lojalnościowego organizowanego przez administratora Portalu.
 2. Organizator – www.rozwojowe.pl administrowany jest przez:  PHU Ceres ,ul. Nadrzeczna 19, 86-061 Olimpin, NIP 5541734756, REGON 091337711.
 3. Profil Uczestnika - Zbiór informacji dotyczących świadczonych usług na rzecz Uczestnika w www.rozwojowe.pl wraz z informacjami dotyczącymi Programu.
 4. Program – program rabatowy prowadzony przez Organizatora z Partnerem, na podstawie którego zarejestrowany w sklepie www.rozwojowe.pl, Uczestnik może uzyskać określone zniżki na produkty i/lub produkty lub usługi w zamian za uzyskane Punkty.
 5. Rabat – jednostki przypisywane do konta Uczestnika w Sklepie, uzyskiwane w zamian za zakup produktów lub usług na łamach www.rozwojowe.pl
 6. Uczestnik – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dobrowolnie korzystająca z usług Serwisu. Uczestnikiem może być również osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych za uprzednia zgodą opiekuna prawnego.
 7. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem www.rozwojowe.pl
 8. Rejestracja – dobrowolne podanie danych przez Uczestnik/Partnera polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach Serwisu.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Program Lojalnościowy jest organizowany i zarządzany przez PHU  Ceres,ul. Nadrzeczna 19, 86-061 Olimpin, NIP 5541734756, REGON 091337711.
 2. Program Lojalnościowy opiera się na zasadach zdobywania Rabatów, w związku z określoną wysokością zamówienia i jego realizacją przez Uczestnika w Sklepie.
 3. Program realizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Świadczenie usług przez Organizatora nie wiąże się z dostarczaniem treści o charakterze bezprawnym. Zabrania się wykorzystania Sklepu do prowadzenia jakiejkolwiek działalności sprzecznej z powszechnie obowiązującym prawem.

§ 3 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

 1. Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, uzyskała zgodę opiekuna prawnego i jest zarejestrowanym użytkownikiem Sklepu.
 2. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu korzystania ze Sklepu oraz regulaminu dotyczącego Programu.
 3. Informacje dotyczące Programu, Uczestnik może otrzymać na adres e-mail podany podczas rejestracji w Sklepie i/lub jeśli zamówił usługę Newsletter.
 4. Techniczne warunki korzystania z Programu mają znaczenie dla prawidłowości jego funkcjonowania, wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Uczestnika, a także dla bezpieczeństwa przesyłanych danych.
 5. W celu prawidłowego korzystania z Programu wymagane jest:
  • połączenie z siecią Internet;
  • przeglądarka internetowa w wersji Firefox, Internet Explorer, Chrome, Safari, Opera zaktualizowana do najnowszej wersji
  • Adres e-mail;
  • Profil Uczestnika w Sklepie
 6. Uczestnik lub jakakolwiek osoba posiadająca wiedzę o naruszeniach praw może je zgłosić poprzez wysłanie maila, w którego treści wskaże rodzaj naruszenia oraz podmiot, który się go dopuścił.
 7. Uczestnik nie może:
  • przekazywać danych dostępowych  do Profilu w Sklepie osobom trzecim;
  • tworzyć kolejnego konta celem uniknięcia wykonania umowy.
 8. Naruszenie zasad można zgłosić poprzez wysłanie wiadomości na adrese-mail Sklepu.

§ 4 Prawa i obowiązki ORGANIZATORA

 1. Organizator troszczy się o należyte działanie Sklepu oraz Programu o każdej porze.
 2. Organizator określa na stronie Sklepu sposób uzyskania Rabatów.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania uczestnictwa w Programie przez Partnera w przypadku:
  • złamania zasad regulaminu;
  • podejmowania działań na szkodę innego Uczestnika, Sklepu
  • podawania nieprawdziwych danych;
 4. Organizator zobowiązuje się zrealizować świadczenia wobec Uczestników wynikające z ich udziału w Programie. W przypadku, gdy Organizator nie może wywiązać się z tego zobowiązania powinien bezzwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji Uczestnika (na podany przez niego adres e-mail.)
 5. Organizator nie odpowiada za bezprawne działania Uczestnika, jeżeli nie posiada świadomości faktów i okoliczności.
 6. W razie uzyskania informacji o bezprawnym działaniu w ramach Programu Uczestników, Organizator jest zobowiązany do niezwłocznego wezwania do zaprzestania tych działań.
 7. W przypadku, gdy Organizator wiedział o bezprawnych działaniach Uczestników/Partnerów, a nie podjął odpowiednich czynności, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

§ 5 PROGRAM I PUNKTY

 1. Program opiera się na zasadach sprzedaży premiowej, w ramach której za nabycie produktów lub usług Partnera, do Profilu Uczestnika przypisane zostaną Rabaty.
 2. Przyznawanie Rabatów Uczestnikowi odbywa się na podstawie zrealizowanych i w pełni opłaconych zamówień w Sklepie poprzez wpisanie odpowiedniego kodu.
 3.  Uczestnik może sprawdzić aktualną wartość Rabatu po zalogowaniu się do swojego konta w Sklepie.
 4. Uczestnik otrzymuje pierwszy stały Rabat po dokonaniu zakupów w Sklepie o wartości 200 zł.
 5. Wartość Rabatu widoczna jest na karcie Produktów.
 6. Po wrzuceniu Produktów do Koszyka, w zależności od wartości zamówienia, naliczany jest kolejny Rabat.
 7. W przypadku dokonania zamówienia na kwotę powyżej 300 zł prócz Rabatu, Sklep dostarcza produkt gratis.
 8. Sklep automatycznie zlicza sumaryczną wartość zakupów i Uczestnik otrzymuje narastający Rabat którego wielkość zależy od sumy dokonanych wcześniej zakupów.
 9. Program może być ograniczony czasowo. Organizator na stronie Sklepu określa termin zakończenia Programu.
 10. Rabaty za transakcje są przyznawane Uczestnikowi tylko za zrealizowane i opłacone zamówienia.
 11. W przypadku rozliczania zrealizowanych zamówień okres naliczenia Rabatów jest uzależniony od potwierdzenia ich przez Organizatora.
 12. Jeśli transakcja zostanie anulowana, a Rabaty zostały już przyznane, wówczas mogą zostać one cofnięte. To samo dotyczy przypadków nadużyć lub błędnego zaksięgowania transakcji. Uczestnik każdorazowo otrzyma szczegóły w wiadomości e-mail.
 13. W przypadku, w którym Uczestnik odstąpi od umowy z Organizatorem, wypowie ją lub uchyli się od skutków prawnych oświadczenia woli, Organizator, po poinformowaniu i wyrażeniu zgody przez Uczestnika, może usunąć Rabaty przyznane Uczestnikowi w związku z daną transakcją.
 14. Wszelkie dane dotyczące konkretnego Programu uszczegóławiające zapisy Regulaminu znajdują się na łamach Sklepu.
 15. Zasady programu obowiązują od dn. 2014.10.22.

§ 6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE ZWIĄZANE Z NALICZANIEM RABATÓW

 1. Zastrzeżenia dotyczące prawidłowości naliczenia Rabatów mogą zostać przekazane w formie pisemnej na główny adres email Sklepu.
 2. Uczestnik ma możliwość zgłoszenia wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu Programu, wysyłając formularz reklamacyjny mailem lub pocztą w którego treści wpisuje :
  • Swoje dane umożliwiające kontakt;
  • rodzaj usługi, której dotyczy;
  • rodzaj błędnego funkcjonowania;
  • zarzuty Uczestnika;
  • okoliczności uzasadniające reklamację;
  • ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia;
 3. Powyższe informacje Uczestnik może podać w jakiejkolwiek dogodnej dla siebie formie.
 4. Organizator rozpatrzy zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia reklamacji, wskazując czy uznaje reklamacje oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
 5. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt. 3, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Uczestnika.
 6. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Uczestnika adres e-mail.
 7. W przypadku uznania reklamacji, Portal niezwłocznie podejmuje działania w celu realizacji jej treści

§ 7 Ustanie uczestnictwa w Programie

 1. Z uczestnictwa w Programie Uczestnik może zrezygnować w każdej chwili składając stosowne oświadczenie. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym. Jako potwierdzenie rezygnacji wystarczy powiadomienie e-mail na główny adres Sklepu z adresu zarejestrowanego w systemie.
 2. Z ważnych powodów Organizator może wypowiedzieć uczestnictwo w Programie. Za ważne powody o których mowa w zdaniu poprzednim uznaje się: uporczywe działanie na niekorzyść Sklepu lub innego rodzaju naruszenie Warunków Uczestnictwa. Wypowiedzenie wymaga poinformowania Uczestnika o tej decyzji na adres e-mail zarejestrowany w Sklepie. Jeśli użytkownik w ciągu 7 dni nie odwoła się od tej decyzji uznaje się, że zgadza się z decyzją Organizatora.
 3. Zakończenie uczestnictwa w Programie prowadzi do utraty zebranych Punktów.

§ 8 Zakończenie Programu

 1. Organizator może zawiesić lub zakończyć Program. O takiej decyzji zostanie Uczestnik niezwłocznie poinformowany, przynajmniej na 30 dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu. Informacja ta może zostać przekazana także na stronie internetowej Programu.
 2. Gdy Program zostanie zakończony, Uczestnik może wymienić swoje Punkty na zniżki w Sklepie w terminie określonym w zawiadomieniu o zakończeniu Programu. Po upływie tego terminu wymiana Punktów nie będzie możliwa.

 § 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem www.rozwojowe.pl.
 2. Organizator dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn (np. nowelizacji prawa) po uprzednim poinformowaniu Uczestników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Uczestników. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
 3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Uczestników  korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.
 4. Do wszelkich praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu stosuje się prawo polskie.
Kategorie
Nowości
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl